Uczczenie pamięci Tadeusza Pankiewicza // środa, 4 stycznia 2017

Uczczenie pamięci Tadeusza Pankiewicza
29 grudnia 2016 r. na fasadzie budynku Apteki Pod Orłem została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Tadeuszowi Pankiewiczowi. Był to zasłużony farmaceuta, który prowadząc aptekę w getcie krakowskim, niósł bezinteresowną pomoc ludności żydowskiej w latach okupacji niemieckiej.
Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali przewodniczacy Stowarzyszenia Maj77 - Bogusław Sonik i dyrektor Muzeum Histerycznego Miasta Krakowa Miachał Niezabitowski.
Po uroczystości odłsonięcia odbyło się semnarium w trakcie którego dyrektor Niezabitowski wygłosił prelekcję dotyczacą zycia Tadeusza Pankiewicza oraz historii Apteki pod Orłem.

Czytaj dalej →

Odłosnięcie tablicy poświeconej Tadeuszowi Pankiewiczowi // środa, 28 grudnia 2016


Zapraszamy na odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Pankiewiczowi.

29 grudnia 2016 r. (czwartek) godzina 13:00, na Placu Bohaterów Getta 18 w Krakowie

Po odsłonięciu odbędzie się seminarium w historycznym miejscu Apteki pod Orłem poświęcone życiu i działalności Tadeusza Pankiewicza.
Czytaj dalej →

Stan wojenny w Małopolsce - album wydany przez Stowarzyszenie Maj77 // wtorek, 13 grudnia 2016


35 lat mija od wprowadzenia stanu wojennego. Wydarzenia te zacierają się powoli w naszej pamięci, a dla młodego pokolenia stają się częścią historii. Wprowadzenie stanu wojennego w Małopolsce nadal pozostają słabo udokumentowane. Część materiałów sprzed 35 lat prezentujemy w książce zamieszczonej poniżej.
Czytaj dalej →

Uczczenie pamięci Juliusza Mieroszewskiego // wtorek, 21 czerwca 2016

Uczczenie pamięci Juliusza Mieroszewskiego
W tym roku przypadają dwie rocznice związane z wybitna postacią, krakowianina Juliusza Mieroszewskiego ? 110. rocznica jego urodzin (3 lutego 1906 r.) oraz 40. Rocznica jego śmierci (21 czerwca 1976 r.).
Czytaj dalej →

Maj 77

Stowarzyszenie Maj 77 założone zostało w marcu 2002 roku. Jego celem jest dbałość o przekazywanie prawdy o czasach PRL ze szczególnym uwzględnieniem niezależnej opozycji w tym działalności Studenckich Komitetów Solidarności, promowanie idei demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Stowarzyszenie stawia sobie również zadanie budowania wśród młodych ludzi świadomości historycznej i tym samym upamiętnienie polskiej działalności opozycyjnej.
Czytaj dalej →

Multimedia