O stowarzyszeniu

A A A
MAJ '77 ASSOCIATION

The statutory objective of Maj'77 Association is to promote democratic rule of law, the protection of human rights and civil liberties and the promotion of cultural, scientific and educational initiatives. The Association also sets itself the task of building young people's historical awareness thus commemorating Polish history, the opposition movement, including the independent opposition and the activities of the Student Solidarity Committee.
Maj'77 Association pursues its objectives through meetings, conferences, film screenings and participates in debates with young people. It also supports institutions and organizations through information and education activity. It gathers data and documents relating to the democratic opposition and the independent student movement.

Maj'77 Association runs an information website about the activities of Maj'77 Association intended to raise awareness about the activities of SKS (Student Solidarity Committee).
This site is also devoted to the creation of the archive materials on the establishment and
the fate of the SKS.

Maj?77 Association was founded in March 2002, as a successor of Student Solidarity Committee (SKS), an independent student organisation established in 1977 (Krakow, Poland).
In May this year the Management Board of Maj'77 Association received the Mayor of Krakow "Honoris Gratia" medal granted to Student Solidarity Committee.

Contact: info@maj77.org.pl

-----------------------------------

Celem statutowym Stowarzyszenia Maj?77 jest promowanie idei demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych.

Stowarzyszenie stawia sobie również za zadanie budowanie wśród młodych ludzi świadomości historycznej i tym samym upamiętnienie polskiej historii, działalności opozycyjnej, z względnieniem niezależnej opozycji, w tym działalności Studenckich Komitetów Solidarności.

Stowarzyszenie Maj?77 realizuje swoje cele poprzez organizacje spotkań, konferencji, pokazów filmowych oraz uczestniczy w debatach z udziałem młodzieży. Wspomaga także instytucje i organizacje poprzez działalność informacyjną i edukacyjną. Gromadzi dane i dokumenty dotyczące opozycji demokratycznej, niezależnego ruchu studenckiego.

Stowarzyszenie Maj?77 prowadzi stronę internetową stanowiącą portal informacyjny na temat działalności Stowarzyszenia Maj?77, służący propagowaniu wiedzy o działalności Studenckiego Komitetu Solidarności. Strona ta stanowi też archiwum materiałów poświęconych powstaniu i losów SKS.

W maju 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia Maj?77 (jako sukcesor) odebrał odznaczenie Prezydenta Miasta Krakowa ?Honoris Gratia? przyznane Studenckiemu Komitetowi Solidarności.