Wręczenie sztandaru szkolnego dla ZSZ nr 2 im SKS

A A A