Odłosnięcie tablicy poświeconej Tadeuszowi Pankiewiczowi

A A A
Zapraszamy na odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Pankiewiczowi.

29 grudnia 2016 r. (czwartek) godzina 13:00, na Placu Bohaterów Getta 18 w Krakowie

Po odsłonięciu odbędzie się seminarium w historycznym miejscu Apteki pod Orłem poświęcone życiu i działalności Tadeusza Pankiewicza.
Tadeusz Pankiewicz za pomoc w ratowaniu Żydów podczas niemieckiej okupacji został odznaczony medalem ?Sprawiedliwy wśród Narodów Świata?. Polski farmaceuta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel Apteki Pod Orłem - jedynej apteki funkcjonującej w getcie na terenie Krakowa. Autor książki opisującej dramat krakowskich Żydów: "Apteka w getcie krakowskim".

Jutrzejsze wydarzenie to kontynuacja działań podjętych przez Bogusława Sonika w 2001 roku, ówczesnego Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego kiedy to podczas akcji ?Przywracanie pamięci? zaproponował nadanie Aptece ?Pod Orłem? statusu muzeum i utworzenia tam nowoczesnej ekspozycji. Na co również Bogusław Sonik pozyskał środki finansowe od Romana Polańskiego i fundacji Stevena Spielberga. Informacje o jego staraniach dostępne są pod adresem:

http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/726

Poniżej tekst Bogusława Sonika z 2001 roku ?Pomyślmy o Placu Zgody?, w którym pisał m.in.: ?Krakowskie getto nie istnieje w naszej świadomości, w świadomości krakowian. Niby prawie każdy o nie zapytany wskaże Kazimierz, a taksówkarz podwiezie pytającego na Szeroką. Ale o wiele więcej wiemy o getcie warszawskim, o jego powstańczym życiu, które symbolizuje dziś Marek Edelman...?.
Wmurowanie tablicy poświęconej Tadeuszowi Pankiewiczowi jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Bogusława Sonika, obecnie Posła na Sejm RP, a przede wszystkim stanowi istotny krok w przywracaniu pamięci o tragedii społeczeństwa Krakowa podczas Okupacji Hitlerowskiej.

http://www.boguslawsonik.pl/system/files/1170/original/2001_06_28_GW_POMYSLMY_O_PLACU_ZGODY.pdf?1336159502                                                  
                     Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

środa, 28 grudnia 2016